BAG en nieuwe bouwregelgeving

Huidige situatie

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet (Ow) en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. Tot dat moment geldt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Onder de Wabo zijn bepaalde bouwactiviteiten vergunningsvrij. Denk aan een uitbreiding aan de achterkant van een woning tot een bepaalde grootte. Bij een vergunningsvrije activiteit beschikt de gemeente voor de bijhouding van de BAG niet over een brondocument. De gemeente moet dan op een andere manier aan informatie komen, bijvoorbeeld via luchtfoto-analyse of mutatiedetectie. Voor de meeste andere bouwactiviteiten bestaat op dit moment een vergunningplicht. Hierdoor is de informatie om de BAG bij te houden bij gemeenten meestal beschikbaar.

Wat gaat er veranderen?

De Omgevingswet scheidt bouwactiviteiten in een technisch deel en een ruimtelijk deel. Dit levert twee activiteiten op:

  1. De technische bouwactiviteit
  2. De omgevingsplanactiviteit voor een bouwwerk

De scheiding tussen beide activiteiten wordt ‘de knip’ genoemd.

Bij de technische bouwactiviteit gaat het over de toets van een aanvraag aan de regels voor de technische bouwkwaliteit uit het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Denk hierbij bijvoorbeeld aan de constructieve veiligheid van het bouwwerk. Door ‘de knip’ worden meer technische bouwactiviteiten vergunningsvrij, omdat ruimtelijke randvoorwaarden hierbij geen rol meer spelen. De ruimtelijke toets van een bouwwerk aan het omgevingsplan gebeurt in de omgevingsplanactiviteit (OPA) voor een bouwwerk. Denk hierbij aan bouwhoogte, het bebouwingspercentage, het uiterlijk (welstand) en de functietoedeling. 

Bericht vanuit BZK

Deze pagina wordt bijgewerkt naar de laatste inzichten. Momenteel is de informatie gebaseerd op wat we nu weten vanuit de theorie. De praktijk van de Omgevingswet moet zich nog uitwijzen.

Meer weten?

 
 
 
Cookie-instellingen