Voorbeelden geo-data in samenhang

Het is mogelijk de geo-basisregistraties integraal te gebruiken. Dit geeft beter zicht op Nederland. Diverse praktijkvoorbeelden laten dit zien. Door ondergrond en bovengrond met elkaar te verbinden in 3D-visualisaties blijkt goed inzicht te ontstaan in de kansen, opgaven en risico’s bij ruimtelijke planvorming. Hiermee zijn overheden beter toegerust voor de actuele maatschappelijke opgaven, zoals de energietransitie en klimaatadaptatie. Zicht op Nederland - Datafundament geeft op deze manier ook invulling aan de prioriteiten van de NOVI (Nationale Omgevingsvisie). 

 

 

 

 

 

Groene baten planner 

Waar kun je groen inplannen in de stad, dorp of regio en wat levert dat op? De Groene Baten Planner is een instrument dat de effecten berekent van ruimtelijke inrichting op het natuurlijk kapitaal.

> Groene baten planner
 

Vastgoedmonitor

Via de Vastgoedmonitor is te zien welke panden leeg staan. Dit helpt overzicht te krijgen over het gebruik van schaarse ruimte en bij het bedenken van alternatieven voor het gebruik van deze leegstaande panden. Dit is belangrijk voor de woningbouwopgave.

> Vastgoedmonitor
 

Zonpotentie 

Voor de energietransitie wordt volop gezocht naar duurzame alternatieven om energie op te wekken. Zonpotentie op daken kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Ook hier leveren geo-data cruciale informatie.

> Zonpotentie

 

Integrale gebruiksoplossing

De IGO maakt het mogelijk om data uit meerdere geobasisregistraties integraal te gebruiken. We laten zien waar doorontwikkeling tot kan leiden.
 

> Integrale gebruiksoplossing

Wat gaat er allemaal je huis in en uit? 

De ondergrond zit vol kabels en leidingen. Deze zijn onmisbaar, want zonder die kabels en leidingen heb je geen warm huis, stromend water en elektriciteit.

> Wat gaat er allemaal je huis in en uit?

 

 

 

Praktijkverhalen 

Al veel partijen gebruiken samenhangende geo-data. Benieuwd hoe ze dat doen? Lees de interviews!

> Praktijkverhalen

Hoe gebruik jij de geo-basisregistratie?

Laat het ons weten! En wie weet gebruiken wij jouw verhaal om anderen te inspireren.

> Contact

 

Bekijk ook de praktijkvoorbeelden van de Basisregistratie Ondergrond

Interactieve storymaps met praktijkvoorbeelden waarbij data van bovengrond en ondergrond in 3D met elkaar gecombineerd zijn. Zie je de interactieve storymaps niet? Accepteer dan eerst de marketing cookies.

 

 

 

 
 
 
Cookie-instellingen