Projecten Zicht op Nederland - Datafundament

Stapsgewijze realisatie

Het realiseren van de programmadoelen voor het datafundament gebeurt stap voor stap. Er lopen verschillende programma's en projecten op het gebied van de geo-basisregistraties, voorzieningen en het geo-datafundament. Die dragen allemaal bij aan de consolidering, doorontwikkeling en vernieuwing van de NGII. We hebben deze hieronder in onderwerpen geclusterd. Parallel werken wij aan de waarborging van de kwaliteit van de geo-basisregistraties, wet- en regelgeving en andere condities voor succes.

 

 

  Geo-basisobjecten

 

 

Bestuurlijke Gebieden

We werken aan een integraal model (standaard) voor Bestuurlijke gebieden. Om eenduidig vast te leggen hoe Nederland is ingedeeld in gemeenten, provincies, waterschappen en veiligheidsregio's.

> Bestuurlijke Gebieden

BRT.Next

Voor de BRT is een nieuwe informatiemodel gemaakt  waarin de datamodellen van de BAG en BGT uitgangspunt zijn op de schaal 1:10.000. Het beschrijft welke objecten en eigenschappen er vastgelegd worden.

> BRT.Next

Fysieke objecten

Met het traject van de samenhangende objectenregistratie (SOR) is een eerste stap gezet naar het doorontwikkelen van de fysieke objecten. Gebleken is dat een vergelijkbare ontwikkeling ook toepasbaar is voor andere typen gegevens. 

> Fysieke objecten

Landbouw: sloten

Sloten in de basisregistraties zijn niet actueel genoeg om nieuwe mestregels toe te kunnen passen. Wat is de oplossing?
 > Sloten

 

  

Vakantieparken

De actie-agenda Vakantieparken vraagt bronhouders om verplaatsbare objecten die permanent geplaatst zijn op een vakantiepark, aan te wijzen als BAG-stand- of ligplaats.

 > Vakantieparken

 Ondergrond

Ook de ondergrond is nu zichtbaar. Belangrijk, want met alle ruimtelijke opgaven wordt het druk en is de ondergrond een belangrijke factor. Daarom wordt hard gewerkt aan de Basisregistratie Ondergrond.

Basisregistratie Ondergrond

 
 

 

  Ontsluiting van data in samenhang

 

Geodataplein

Dit project realiseert een nieuwe omgeving voor samenhangende en integrale ontsluiting van onder meer de geo-basisregistraties. De Integrale Gebiedsoplossing (IGO) is hier ook onderdeel van geworden.

> Geodataplein

Kruisbevraging

Kadaster en Geonovum werken samen aan een semantisch samenhangend model. Met hulp van dit model kunnen gebruikers data uit verschillende bronnen in samenhang bevragen.


> Kruisbevraging

Sensorregistratie

Sensoren zijn niet meer weg te denken uit de publieke ruimte. Van wie zijn ze, en wat gebeurt er met de data? Hoe komen we samen tot een registratie? 
 


> Sensorregistratie

Nederland 3D

3D-data geeft veel nieuwe mogelijkheden om onze leefomgeving te begrijpen en te plannen. Doel is om de beschikbare geo-data toegankelijk te maken voor 3D-applicaties.


> Projecten rond 3D

 

 

  Overige programma-activiteiten

 

Kwaliteit
 

Het beleid van het ministerie van BZK is erop gericht dat de gegevens uit de basisregistraties ‘fit-for-purpose’ zijn. Hoe wij de kwaliteit waarborgen samen met betrokkenen, lees je hier.

> Kwaliteit

 

Regelgeving
 

Soms zijn er aanpassingen nodig in wet- en regelgeving om processen blijvend te verbeteren. Ook daar werken we aan. Op deze pagina lees je er meer over.

> Wet-en regelgeving

 

BAG en nieuwe bouwregelgeving

De invoering van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen heeft gevolgen voor de bijhoudingsprocessen van de basisregistratie adressen en gebouwen. 

> BAG en nieuwe bouwregelgeving

 

 

 
 
 
Cookie-instellingen