Over het GI-beraad

We willen met elkaar veel op hetzelfde stukje Nederland. Het wordt daarom steeds belangrijker te bepalen hoe we met ruimte omgaan. Datagedreven werken is hierbij cruciaal. Het belang van geo-informatie voor diverse overheidsactiviteiten in deze ruimte vraagt om coördinatie op dit onderwerp. Daarom is er het Beraad voor Geo-informatie (GI-beraad). Dit beraad adviseert de minister van VRO, overige ministers en overheidsorganen over de strategische onderwerpen op het gebied van de geo-informatie in de publieke sector in Nederland.

Taken van het GI-beraad zijn vastgelegd in het instellingsbesluit GI-beraad:

 1. Het beraad adviseert over en stelt kaders voor:
 • de organisatie van de coördinatie
 • de infrastructuur en voorwaarden voor ontsluiting
 • het stimuleren van gebruik
 • het stimuleren van standaardisatie van de geo-informatie
 1. Het beraad adviseert over mogelijke Nederlandse standpunten in internationaal verband en implementatie van Europese richtlijnen die het onderwerp van geo-informatie in Nederland raken.
   
 2. Het beraad richt programma’s en projecten in om de geo-informatie in Nederland te verbeteren. En laat die uitvoeren.

Jaarlijks brengt het GI-beraad via een strategische agenda een advies uit aan de minister over de onderwerpen die de komende jaren aan de orde zullen komen op het gebied van de geo-informatie in Nederland. Ook geeft het GI-beraad opdracht deze agenda uit te voeren. Het GI-beraad brengt regelmatig verslag uit van de werkzaamheden.

Leden van het beraad

Deelnemers aan het Beraad zijn:

 • De departementen VRO, BZK, Defensie, EZK, IenW en LNV
 • De koepelorganisaties VNG, IPO en UvW
 • De uitvoeringsorganisaties die leverancier zijn van ruimtelijke informatie: Kadaster, TNO, Rijkswaterstaat, RIVM, CBS, Netherlands Space Office en Geonovum.

 

 
 
 
Cookie-instellingen