Programma ZoN - Datafundament

In het Programma ZoN - Datafundament werken we aan een flexibel en robuust geo-datafundament. Dat gebeurt op een 'agile' manier, samen met een groot aantal organisaties in een netwerkorganisatie.  Hieronder vind je meer informatie over ons programma.

Werken aan het geo-datafundament

De zorg voor een stevig geo-datafundament is een ambitie van vele partijen en organisaties in Nederland. Het programma ZoN - Datafundament wordt georganiseerd door een klein Programmabureau bij het ministerie van VRO. Dit team werkt aan het geo-datafundament, zodat het altijd stevig genoeg is voor de opgaven die in Nederland opgepakt moeten worden. We bouwen voort op de verkenning die onder het programma Doorontwikkeling in Samenhang van de Geobasisregistraties (DiS Geo) is gedaan.

Wendbaar

We werken constant en agile aan de infrastructuur van geo-informatie - nu en in de toekomst. De gebruiker staat hierbij centraal. We werken dan ook vraaggestuurd en op basis van portfoliomanagement: een dynamisch besluitvormingsproces waarin nieuwe projecten en programma’s worden geëvalueerd, geselecteerd, geprioriteerd en gebalanceerd, rekening houdend met bestaande projecten en programma’s binnen een portfolio. Het portfoliomanagement van dit programma is niet eindig, maar loopt door. We doen niet alles tegelijk, maar werken in ontwikkeltranches waarin steeds een aantal projecten of ontwikkelingen worden opgepakt.

Netwerkorganisatie

Het product en de gebruiker staan centraal, niet de organisatie. Daarom zijn wij als team spin in het web van een netwerkorganisatie, die bestaat uit alle partijen die in beheer, onderhoud, doorontwikkeling en vernieuwing van het datafundament een rol spelen. Denk aan Kadaster, Geonovum en TNO en vele andere partijen als bronhouders, bedrijfsleven en gebruikers.

Onze rol

Samen met betrokken partijen zorgen we voor een gedeeld beeld van de doelen, de strategie en de opgave, het gezamenlijk samenstellen van de portfolio's met programma's en projecten die een bijdrage leveren aan de doelen. We voeren programma's en projecten gezamenlijk uit, verbinden partijen met elkaar en geven een zetje aan lopende projecten. Op sommige trajecten zal meer regie en (bij)sturing nodig zijn. Daar zorgen we voor. Verder bewaken we de voortgang, zorgen we voor de governance en zijn verantwoordelijk voor basisbudgetten.

Waar werken we samen aan? 

Snel naar

 

 

 

 
 
 
Cookie-instellingen