Naar een gezamenlijk geo-datafundament voor maatschappelijke opgaven

 

 

Nederland ontwikkelt zich voortdurend en we bouwen steeds verder aan onze leefomgeving. Voor het maken van verstandige ruimtelijke keuzes is goed zicht op veranderend Nederland nog nooit zó cruciaal geweest. Daarbij vormt betrouwbare, toegankelijke geo-informatie de basis om op te bouwen. Daarom werken we bij het ministerie van BZK in het programma ZoN-Datafundament aan een toekomstvast, flexibel en samenhangend geo-datafundament. Dat doen we samen met vele partners, gebruikers en experts van verschillende organisaties.

Ga voor informatie over de overkoepelende meerjarenvisie van het GI-beraad naar de visie-pagina. Momenteel wordt gewerkt aan de werkagenda voor alle ontwikkelingen in het geo-informatiedomein. 

 

Kwaliteit, toezicht en handhaving

Het kwaliteitsregime van de diverse geo-basisregistraties bestaat uit drie componenten: kwaliteitszorg, toezicht en handhaving. Wij vertellen hoe we dit aanpakken en hoe jij hieraan kan bijdragen.

 > Lees meer

Visie voor het datafundament

Samen werken wij aan een sterk geo-datafundament dat onze ruimtelijke opgaven kan dragen. Hierbij staan data zelf en de koppelbaarheid ervan centraal, gebaseerd op de vraag van gebuikers.

 > Lees meer

Doe mee aan het BGT-onderzoek

We willen graag weten hoe jullie de BGT uitvoeren en gebruiken. Daarom houden we een onderzoek onder bronhouders en gebruikers. Invullen van het formulier kan tot en met 11 juni. 

 > Lees meer 

ZoNline 
 

Wij hosten met regelmaat een webinar in het kader van ZoN-DF. Deze ZoNline-sessies zijn voor iedereen die op de hoogte wil blijven van de laatste ontwikkelingen. 


> Lees meer

 
 

Nieuws 

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-star","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"250864"},"layout":{"template":"list","showDescription":true,"showDescriptionInList":true,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

> Lees meer nieuws

 

Agenda

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-folder","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"250865"},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

> Naar de agenda

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Cookie-instellingen