Resultaten en vervolg consultatie kruisbevraging

15-03-2024

De pilot rond een samenhangend semantisch model om geo-(basis)registraties in samenhang te bevragen (IMX-Geo) is afgerond met een consultatie. Resultaten daarvan zijn nu bekend.

De pilot rond IMX-Geo, een samenhangend semantisch model om geo-(basis)registratie in samenhang te bevragen, is afgerond met een consultatie. Begin dit jaar is een aantal vragen aan het werkveld voorgelegd over de bruikbaarheid en ontwikkelpotentie van het model. De consultatie heeft geleid tot een lijst van 34 verbetersuggesties. Het programma Zicht op Nederland – Datafundament wil samen met Geonovum en Kadaster een vervolg geven aan deze ontwikkeling met het uitvoeren van concrete gebruiksvoorbeelden.

Het semantisch model (IMX-Geo) is ontwikkeld om informatie uit diverse overheidsregistraties te kunnen combineren tot een samenhangende set van gegevens. De betrokken partijen willen dit model op termijn beschikbaar stellen als open standaard.

Resultaten

Zeven organisaties hebben deelgenomen aan de consultatie en waardevolle feedback gegeven. Het gaat om feedback over metadata en bronregistraties, mapping en orkestratie, technische aspecten, data-integriteit, en datakwaliteit en lineage. De consultatie resulteerde in een lijst van 34 verbetersuggesties voor de IMX-standaarden. Deze zijn vastgelegd voor verdere analyse en verwerking.

Vervolg

Geonovum analyseert de ontvangen suggesties en verwerkt deze waar mogelijk direct. Meer specifieke onderwerpen worden meegenomen in de verdere ontwikkeling van de IMX-standaarden. We starten ook met een vervolgtraject: verdere verkenning, ontwikkeling en beproeving van gebruiksvoorbeelden voor IMX binnen en buiten het geo-domein. Houd hiervoor onze website en nieuwsbrief in de gaten.

Wil je een use case aandragen? Jouw inbreng wordt gewaardeerd. Mail naar imx-geo@geonovum.nl

Meer informatie

Meer informatie en de volledige lijst met verbetersuggesties zijn voor de technisch geÏnteresseerden te bekijken op de website van Geonovum.
Meer informatie over de pilot vind je op onze pagina over kruisbevraging.

 

Bekijk ook

 
 
 
Cookie-instellingen