Kwaliteitsprioriteiten BAG en BGT 2024

29-02-2024

De kwaliteitsprioriteiten van 2024 voor de BAG en BGT zijn inmiddels bekend. Dat betekent dat duidelijk is waar bronhouders zoals gemeenten, provincies en waterschappen dit jaar met voorrang aan kunnen werken.

Gebruikers moeten kunnen vertrouwen op de basisregistraties. Daarom is ook transparantie over de kwaliteit belangrijk. Dat doen we via een kwaliteitsregime van geo-basisregistraties.  Dit bestaat uit drie componenten: kwaliteitszorg, toezicht en handhaving. Dit systeem zorgt ervoor dat afnemers gebruik kunnen blijven maken van bruikbare geo-data. Dat betekent dat knelpunten in de kwaliteit moeten worden geïdentificeerd en opgelost. Dit doen we door met bronhouders jaarlijks kwaliteitsprioriteiten af te spreken.

Jaarlijks publiceert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de basisregistraties BAG en BGT een jaarplan. De kwaliteitsprioriteiten zijn onderdeel van het jaarplan kwaliteit BGT 2024 en het jaarplan kwaliteit BAG 2024. Op basis hiervan moeten bronhouders bekijken hoe zij komend jaar de kwaliteit van de registraties borgen en de kwaliteitsprioriteiten oppakken die voor hen relevant zijn.

Landelijke prioriteiten

Voor zowel BAG-bronhouders als BGT-bronhouders ligt de focus in 2024 op het wegwerken van situaties waarin al geruime tijd niet wordt voldaan aan kwaliteitseisen. Het gaat om de volgende kwaliteitsprioriteiten:

  • Verwerken achterstand nog niet verwerkte BAG- en BGT-terugmeldingen;
  • Verwerken BGT-panden die geen geldend pandidentificatienummer uit de BAG bevatten (opgenomen voor 2023);
  • Verwerken BGT-openbare ruimte labels zonder unieke verwijzing naar BAG (opgenomen voor 2023); 
  • Verwerken achterstand nog niet verwerkte definitieve pandgeometrie in de BAG;
  • Ontbrekende verblijfsobjecten met woonfunctie opnemen in de BAG (lijst Toeslagen).

Individuele prioriteiten

Naast landelijke prioriteiten zijn er ook nog individuele prioriteiten voor achterblijvers opgesteld. Hierbij gaat het om

  • Wegwerken BAG- en BGT-pandgeometrieverschillen;
  • Wegwerken BAG- en WOZ-gebruiksoppervlakteverschillen;
  • Oplossen overige fouten in het Kadaster Kwaliteitsdashboard BAG (de zogenaamde kwaliteitsindicatoren).

Kadaster ontwikkelt op dit moment drie specifieke indicatoren met alleen de ‘oude’ bevindingen (voor terugmeldingen en definitieve pandgeometrie) die in 2024 opgelost moeten zijn. Het streven is om deze indicatoren zo snel mogelijk beschikbaar te stellen aan bronhouders voor hun interne kwaliteitszorg. Verder werken we momenteel hard aan een gebruiksvriendelijke manier om de lijst met ontbrekende verblijfsobjecten van ‘Toeslagen’ ter beschikking te stellen aan bronhouders.

Bekijk ook

 
 
 
Cookie-instellingen