Naar een sluitend netwerk van lokale digitale tweelingen

De ruimte in ons land wordt steeds schaarster en we willen met elkaar heel veel op een klein stukje aarde. Daarom moeten we ruimtelijke opgaven vanuit verschillende invalshoeken, integraal kunnen benaderen. Daarvoor is een gemeenschappelijke informatiebasis nodig. Digitale tweelingen - digitale (voorspellende) 3D-representaties van de omgeving - helpen hierbij. Het programma Digitale Tweeling werkt met vele partijen stapsgewijs aan een landelijk netwerk van lokale digitale tweelingen voor de maatschappelijke opgaven. We sturen hierbij op waarde. Zodat iedereen elkaars data, rekenmodellen en visualisaties kan gebruiken. Dit draagt bij aan het versterken van onze Nationale Geo-Informatie Infrastructuur.

 

 

Zicht op Flevoland

We werken in Flevoland aan concrete vraagstukken. Daarbij maken we telkens een op maat gemaakte digitale tweeling, die  herbruikbaar is. Ontdek welke resultaten dat oplevert.

Lees verder

 

Praktijkvoorbeelden

Diverse praktijkvoorbeelden laten zien wat de constructieve betekenis van een digitale tweeling kan zijn bij concrete beleids- en beheervragen. 

Lees verder

 

Werken aan bouwblokken

We werken samen met Geonovum aan een onderzoeksagenda waarin ontbrekende instrumenten, standaarden en werkwijzen ontwikkeld worden. 

Lees verder

Community

We koesteren onze community van gebruikers, tweelingbouwers, organisatiedeskundigen  en dataleveranciers. Doe je ook mee?

Doe mee

 

 

Nieuws 

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-star","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"258244"},"layout":{"template":"list","showDescription":true,"showDescriptionInList":true,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

> Lees meer nieuws

 

Agenda

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterDisplayHeight":"800","listIcon":"icon-folder","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"258243"},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

> Naar de agenda

 

 

 

 
 
 
Cookie-instellingen