Wat is een Digitale Tweeling?

Een digitale tweeling is een virtuele kopie of digitale representatie van een fysiek object, proces, systeem of omgeving. In ons geval visualiseert de tweeling de fysieke leefomgeving inclusief de gebouwde objecten, zowel boven als onder de grond. De digitale tweeling is een dynamisch model dat data gebruikt om de toestand en het gedrag van de leefomgeving nauwkeurig na te bootsen.

Digitale tweelingen worden in toenemende mate gebruikt in gebiedsontwikkeling en stedenbouw voor het simuleren van de impact van ruimtelijke ingrepen, milieu-effecten en het beheer van infrastructuur en de openbare ruimte. Voorspellende rekenmodellen maken het mogelijk om de gevolgen van ingrepen te voorspellen. Daarmee bieden ze inzichten die bijdragen aan de besluitvorming.  Voordeel daarbij is dat de tweeling een informatiebasis biedt aan alle betrokkenen bij het vraagstuk en een open, eerlijke en inclusieve beeld-, oordeels- en besluitvorming ondersteunt.

Een digitale tweeling verbindt data, mensen en beleid. Ook bij het ontwikkelingen van een digitale tweeling blijkt samenwerking tussen techniek en beleid van groot belang te zijn. Daarom is ook de manier van samenwerking opgenomen in onze aanpak. 

 

 

 

Netwerk van lokale digitale tweelingen

Het netwerk van lokale digitale tweelingen (NLDT) dat we met elkaar willen maken, is niet één systeem, maar een 'familie' van digitale tweelingen. Het stelsel bestaat uit een geheel van afspraken die het mogelijk maken om regionale, thematische of stedelijke digitale tweelingen die ontwikkeld zijn voor een maatschappelijk vraagstuk in de fysieke leefomgeving, te kunnen vergelijken en bij elkaar ‘op te tellen’. Om dit mogelijk te maken, zijn standaarden nodig voor visualisatie en analyse en voor reken- en simulatiemodellen. Nieuwe digitale tweelingen kunnen dan gebruik maken van al bestaande functionaliteiten en verrijkte brondata en modellen. En kunnen daarop doorbouwen, ongeacht welke leverancier zij gebruiken, wetende dat ingrediënten uit een betrouwbare infrastructuur komen.

Lees onder 'Aanpak' hoe we willen komen tot dit netwerk en afspraken.


Praktijkvoorbeelden 

De dialoog aangaan

In diverse praktijkvoorbeelden is te zien wat de constructieve betekenis van een digitale tweeling kan zijn bij concrete beleids- en beheervragen. Veel digitale tweelingen zijn eerder al in het kader van de Basisregistratie Ondergrond en in andere samenwerkingsverbanden gemaakt. Ze zijn onder meer verzameld in een 'kookboek' met digital twin-recepten van Geonovum. Met onze fieldlab-projecten, zoals Zicht op Flevoland komen er binnenkort nog een flink aantal voorbeelden bij.

 

 

  

Noordzee

De Digitwin Noordzee wil de ruimtelijke plannen voor de Noordzee en de effecten daarvan op de omgeving inzichtelijker maken.

 >Lees verder 

3D Groningen

Gemeente Groningen zet een integraal 3D model in om slimmer om te gaan met de inrichting van de stad en andere gemeentelijke vraagstukken. 

 > Lees verder

Sterke Lekdijk

Bij plannen voor versterking van de Lekdijk werd duidelijk wat de meerwaarde van ondergrondinformatie voor de digitale tweeling is. 

 > Lees verder

Inzet VR/AR

De inzet van mixed reality brengt de digitale tweeling tot leven. Wat leveren deze inzichten op bij een complex project als Zalmhaven in Rotterdam? 

 > Lees verder

 

 

 

Groene Baten

Waar kun je groen inplannen in de stad, dorp of regio en wat levert dat op? De Groene Baten Planner berekent de effecten  van ruimtelijke inrichting op het natuurlijk kapitaal.

 > Lees verder

3D Nijmegen

De 'digitale tweelingstad' Nijmegen helpt bij de organisatie van grote evenementen door de fysieke wereld op straat te vertalen in een 3D-evenemententerrein.

 > Lees verder 

Meer recepten

Op de site van Geonovum zijn nog meer recepten van digitale tweelingen te vinden. Neem eens een kijkje.

 > Lees verder 

Verzameld

Op de website Zicht op Nederland - Datafundament hebben we nog veel meer voorbeelden verzameld.

 > Lees verder

 
 
 
 
Cookie-instellingen