Zicht op Flevoland

Datagedreven samenwerken aan concrete opgaven

De meerwaarde van digitale tweelingen moet van verschillende kanten en op diverse niveaus gehoord en gezien worden. In Zicht op Flevoland doen we dit door partijen samen te laten werken aan een concrete casus: een fieldlab. Hier kunnen we met elkaar leren. De fieldlabs zijn zo gekozen, dat die aansluiten bij de belangrijkste thema’s en werkprocessen die plaats vinden binnen het RO-beleid.

 

 

 

 

Wat gebeurt er in een fieldlab?

Binnen elke fieldlab passen we een innovatieleercyclus toe. Daarbij kijken we niet alleen naar technische afspraken, maar ook naar wat databedreven werken betekent en wat dit een organisatie kan brengen.

Om de opgave goed in beeld te krijgen, brengen we gebiedsregisseurs, beleidsadviseurs, geo-dataspecialisten en bestuurders bij elkaar. Samen stellen zij de maatschappelijke opgave scherp: wat willen we onderzoeken, wat zijn de aandachtspunten en uitgangspunten? Voor welke vraagstukken heeft een digitale tweeling meerwaarde? Voor wie, voor wat precies en hoe dan? Dankzij deze gesprekken leren de verschillende betrokkenen elkaars werksituatie en uitdagingen al in een vroeg stadium kennen en begrijpen. Gaandeweg ontstaat er een gemeenschappelijke taal. Het is deze taal die de basis vormt voor multidisciplinaire samenwerking binnen de gemeente en provincie èn samen met stakeholders.

 

 

 

 Lopende projecten

Wateroverlast Almere

Als er veel regen valt, waar blijft het dan staan in de stad? En welke panden en objecten blijken dan kwetsbaar te zijn? Welke maatregelen zijn effectief? Almere onderzoekt dit met een digitale tweeling.

 > Lees meer

Groen in en om de stad

Provincie Flevoland en gemeente Dronten werken samen aan een digitale tweeling die laat zien hoe groen in en om de stad bijdraagt aan een gezonde leefomgeving en behoud van biodiversiteit.

Lees meer

Ruimtelijke visie Flevoland

Deze digitale tweeling van de provincie, waterschap en Kadaster richt zich op het samenspel tussen landbouw, wonen, natuur en bedrijvigheid.

Nog in ontwikkeling.

 

Circulair Lelystad

Lelystad ontwikkelt het gebied Flevokust Haven. Ecologie en circulair zijn heel belangrijk. Hoe kan een digitale tweeling helpen? Bijvoorbeeld bij het slimmer omgaan met beschikbare grond.

Nog in ontwikkeling

 

 

 
 
 
Cookie-instellingen