Afspraken en standaarden

Het netwerk van lokale digitale tweelingen (NLDT) heeft een federatief geheel van afspraken nodig. We willen dat iedereen data uit verschillende kennisdomeinen kan verbinden, rekenmodellen op een open en transparante wijze in kan zetten en visualisaties op een gestandaardiseerde manier kan maken. 

We werken daarom samen met Geonovum aan een onderzoeksagenda waarin ontbrekende instrumenten, standaarden en werkwijzen ontwikkeld worden. Het raamwerk hiervoor vormt de stelselarchitectuur, die nu in ontwikkeling is. 

We moeten onder meer afspraken maken over:

 1. Afspraken voor het verbinden en hergebruik van tweelingen gemaakt voor een maatschappelijk vraagstuk in de fysieke leefomgeving.

  We ontwikkelen het Digitale Tweeling- instrument voor de maatschappelijke opgaven in de fysieke leefomgeving. Deze DT werkt ’as a service’, waarbij ingrediënten en resultaten uitwisselbaar zijn en niet afhankelijk van leveranciers. Het geheel is by design transparant, veilig en voldoet wet- en regelgeving rondom privacy.
   
 2. Afspraken voor gebruiken van bestaande voorzieningen en waar nodig uitbreiden van de functionaliteit daarvan voor het delen van brondata, modellen en visualisaties met gebruikmaking van het federatief datastelsel.

  Het gebruiken van de voorzieningen en infrastructuur van de huidige Nationale Geo-Informatie Infrastructuur (NGII) en het waar nodig uitbreiden daarvan met functionele bouwblokken die het delen en onderling uitwisselen van ingrediënten voor een individueel DT-instrument mogelijk maakt.
   
 3. Afspraken voor de borging van betekenisvol, voorspelbaar en transparant gebruik binnen een context van spelregels voor publieke waarden.

We creëren een ecosysteem van DT-gebruikers en -ontwikkelaars, die de standaarden en afspraken van het DT-instrument toepassen en zo gebruiken dat de resultaten uitwisselbaar zijn.

 

 
 
 
Cookie-instellingen