De NGII

De Nationale Geo-Informatie Infrastructuur (NGII) biedt een nauwkeurig en gedetailleerd digitaal databeeld van Nederland. Dit geo-datafundament is een goed uitgangspunt voor integrale ruimtelijke ordening, die voor het maken van intelligente ruimtelijke keuzes cruciaal is. Om goed zicht te houden op een steeds veranderend Nederland en verstandig te sturen, is er behoefte aan meer, betere en actuelere informatie en aan integrale informatiebeelden. Om de huidige en komende opgaven goed het hoofd te kunnen bieden, is goed beheer en doorontwikkeling van NGII tot een robuust en flexibel geo-datafundament essentieel. Zodat we daarmee samen effectief kunnen bouwen aan onze leefomgeving.

De NGII biedt het ideale fundament voor ruimtelijke keuzes. Om ook de huidige en komende opgaven het hoofd te kunnen bieden, is goed beheer en doorontwikkeling essentieel.  Veel data zijn nu nog versnipperd over verschillende bronnen, met eigen definities, sprekend in andere ‘talen’, met andere ontsluitingsmechanismen, en gebruiksvoorzieningen die alleen beschikbaar zijn voor die ene bron.

Bouwstenen

De NGII bestaat uit een aantal bouwstenen:

  • Samenwerking en governance: samenwerkende organisaties, sturing, regelgeving, toezicht, financiering, gebruikersinvloed, ondersteuning producenten en gebruikers, inclusief standaarden.
  • Coördinatenstelsels: de te gebruiken geografische referentiesystemen
  • Analyse en visualisatie: Digital Twins
  • Basisdata in 2D en 3D: geografische gegevens met een infrastructurele betekenis, zoals basisregistraties en sectorregistraties die breed worden gebruikt in meerdere domeinen
  • ICT-ketens: overeengekomen ICT-ketens voor het bijhouden, bewaren en afnemen van gegevens

Deze NGII vormt een basis waarop andere informatie kan worden toegevoegd die voor maatschappelijke vraagstukken relevant is. Zo wordt dit het toekomstvaste en samenhangende geo-datafundament dat nodig is voor de maatschappelijke vraagstukken die op ons afkomen.

 
 
 
Cookie-instellingen